Тригуб Олена Леонідівна – старший викладач кафедри дизайну, член Національної спілки художників України, член спілки дизайнерів України. Творчі роботи виконує в техніці батік, також займається олійним живописом. Автор багатьох наукових публікацій, учасниця всеукраїнських, обласних та персональних художніх виставок. Лауреат премії молодих вчених Миколаївської області.

Розвиває напрямок «Дизайн одягу». Автор навчально-методичних комплексів з дисциплін «Дизайн-проектування одягу», «Аналітика світових трендів», «Дизайн матеріалів та аксесуарів», «Брендинг fashion-бізнесу» та інших.

1999-2004 р.р. – навчання в Миколаївському філіалі Київського національного університету культури і мистецтв (факультет Музичного і образотворчого мистецтва, кафедра декоративно-прикладного мистецтва). Спеціальність: Образотворче та декоративно-прикладне мистецтво. Кваліфікація: художник - майстер, викладач декоративно-прикладного мистецтва. Має диплом з відзнакою. Здобувач Львівської національної академії мистецтв. Тема дисертації: „Болгарський народний костюм і його трансформація в одязі болгар Півдня України ХІХ – поч. ХХ ст.” Також досліджує тему в одному з напрямків наукової роботи кафедри «Дизайн одягу Півдня України: теорія, практика в умовах кроскультурних взаємодій».

Займається підготовкою студентів спеціалізації «Дизайн одягу» до участі у Міжнародному фестивалі дизайну та реклами (м. Київ, КНУКіМ), міжрегіональному фестивалі моди «Volkswagen South of Ukraine fashion days» (м. Миколаїв), ArtFest Design проекті Fabrika Fashion Weekend (м.Херсон).

Наукові публікації та апробації

1.​ Стаття „Одягові металеві прикраси болгар Півдня України (на матеріалах Миколаївського обласного краєзнавчого музею)” у збірнику VI Міжнародного Конгресу Україністів (на базі Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського) (2005 р.).

2.​ Стаття „Ювелірні прикраси в народному костюмі болгар Півдня України” // Збірник наукових праць кафедри ІТМ ЛНАМ „Мистецтвознавчий автограф”. Випуск 1. – 2006. - с. 40-56.

3.​ Стаття „Художні особливості болгарських сорочок на Півдні України (ХІХ – початок ХХ ст.)” // Збірник наукових праць кафедри ІТМ ЛНАМ „Мистецтвознавчий автограф”. Випуск 2. – 2007. - с. 102-107.

4.​ Стаття „Художні особливості болгарського жіночого плечового одягу на Півдні України ХІХ – початку ХХ ст.” // „Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв”. – 2007. - №12. – с. 174-181.

5.​ Стаття „Художні особливості жіночого одягового комплексу болгар на Півдні України ХІХ – початку ХХ ст.” // Теорія і практика матеріально-художньої культури. Х наукова конференція. м. Харків, ХДАДМ, 2 грудня 2008 р. / збірник матеріалів. – Харків: ХДАДМ, 2008. – с. 150-153.

6.​ 6-ий міжнародний симпозіум та виставка з художнього текстилю „Скіфія 6”. м. Херсон. Доповідь „Художні особливості болгарського костюму і ювелірних прикрас на Півдні України”.

7.​ Міжнародна науково-практична конференція «Становлення і розвиток етнодизайну: український та європейський досвід» (м. Полтава, 28-30 жовтня 2010 р.). Секція №4 «Етнодизайн: культурологічний вимір». Доповідь «Художні особливості декорування компонентів жіночого одягового комплексу болгар на Півдні України ХІХ – початку ХХ ст.».

8.​ Стаття «Художні особливості декорування компонентів жіночого одягового комплексу болгар на Півдні України ХІХ – початку ХХ ст.» // Становлення і розвиток етнодизайну: український та європейський досвід. Кн. 2: зб. наук. праць / редкол. М.І. Степаненко, упоряд. і відп. ред. Є.А. Антонович, В.П. Титаренко та ін. – Полтава: Полтавський літератор, 2012. – с.261-270.

9.​ Науково-практична конференція «Культура, мистецтво, освіта: стан та перспективи розвитку» (МФ КНУКіМ, 17 травня 2011р.). Секція №6 (секретар секції) «Індустрія моди України ХХІ століття: від витоків до сучасності». Доповідь «Болгарський народний костюм як предмет національної ідентифікації болгар Півдня України: традиційність та особливості трансформації».

10.​ Участь у всеукраїнській науково-практичній конференції «Феномен особистості та творчості Т.Г. Шевченко в сучасному культурологічному просторі» (м. Миколаїв) – доповідь: «Образи поетичної творчості Т.Г. Шевченко у дерев’яній пластиці Ю.В. Одробінського», 25 березня 2014.

11.​ Стаття: Тригуб Е. Его пластические образы // Южная правда. – Николаев, суббота, 15 марта 2014 г. – С. 3.

12.​ Участь у всеукраїнській науково-практичній конференції «Етнодизайн в контексті інновацій ХХІ століття» (м. Київ, КНУКіМ), 16-17 квітня 2014 р. Тема доповіді: «Одяговий комплекс болгар Півдня України ХІХ – початку ХХ ст.».

13.​ Участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції «Стан та перспективи розвитку культурологічної науки в Україні» ВП «МФ КНУКіМ» 26.03.15. Тема доповіді: «Жіночий одяговий комплекс болгар Півдня України ХІХ – початку ХХ ст.»

14.​ Участь у VI Всеукраїнській науково-практичній конференції «Актуальні проблеми дизайн-освіти в європейському вимірі» КНУКіМ 22-23.04.15. Тема доповіді: «Етапи створення колекцій одягу від формування художнього образу до реалізації проекту в матеріалі».

ВСЕУКРАЇНСЬКІ ВИСТАВКИ

2006 р. Всеукраїнська художня виставка ДПМ „Світ Божий, як Великдень” (м. Миколаїв, НСХУ).
2007 р. Всеукраїнська художня виставка ДПМ „Світ Божий, як Великдень” (м. Чернігів, НСХУ).
2009 р. Всеукраїнська художня виставка з ДПМ „Світ Божий, як Великдень” (м. Одеса, НСХУ).
2010 р. Всеукраїнська художня виставка ДПМ „Різдвяний салон” (м. Дніпропетровськ, НСХУ).
2011 р. Всеукраїнська художня виставка ДПМ „Світ Божий, як Великдень” (м. Дніпропетровськ, НСХУ).
2011 р. Всеукраїнська художня виставка з 20-річчя незалежності України” (м. Київ, НСХУ).
2011 р. Всеукраїнська художня виставка до Дня художника (м.Київ, НСХУ).
2012 р. Всеукраїнська виставка пейзажу «Меморіал А.І. Куїнджі» (м. Маріуполь, НСХУ).
2014 р. Всеукраїнська художня виставка (м.Полтава, НСХУ).
2014 р. Всеукраїнська художня виставкадо Дня незалежності України (м. Київ, НСХУ).
2014 р. Всеукраїнська художня виставка до Дня художника України (м. Київ, НСХУ).
2014 р. Всеукраїнська художня виставка ДПМ „Світ Божий, як Великдень” (м.Миколаїв, НСХУ).
2008р., 2009р., 2010р. ‑ Загальнодержавна виставка «Барвиста Україна» (Експоцентр України, м. Київ.)

Персональні виставки творів: «Незвичайне у звичайному» в Миколаївському обласному інституті післядипломної педагогічної освіти (2009р.); 2012р. – в галереї „Імена” (Миколаївська філія Київського національного університету культури і мистецтв); 2013 р. ‑ в Миколаївському муніципальному колегіумі.

 


Творчі роботи О.Л. Тригуб Живопис,батік